4.1.11

Каква трябваше да бъде истинската политология - 1

Както вече написах в предишен свой материал тук, днешната политология, макар и да се води наука, всъщност е едно относително примитивно прикритие за управленските кражби и измами. Засега тази "наука" се занимава единствено с повърхностни, маловажни политически процеси, каквито са на практика кухите, изпразнени от съдържание партийни реторики за масова консумация. А дълбоките, същностни процеси и адекватните решения за възможно най-оптимално администриране на държавата и на проблемите в нея едва ли не предумишлено са избягвани от всичко, дето претендира да се нарича политическа "наука" у нас.
.
Добре! Написаното по-горе е ясно на всеки обективен и почтен човек, който няма интерес от крадливи и фалшиви управления като днешното и като предхождащите днешното. Да, но какво точно би трябвало да представлява истинската политология? Кой може да отговори най-точно на този въпрос? Отговорът на току-що зададения въпрос е - НИКОЙ! Колкото и парадоксално да изглежда това на пръв поглед - никой до момента не е намерил основание (или по-точно - никой с нужните за целта позиции във властта, в науката и в медиите няма интерес) да седне и да свърши малко реална научна работа в областта на политиката.
.
Първото, което една днешна политология ВИНАГИ трябва да взема под внимание е това, че днес ВСИЧКО Е ГЛОБАЛНО! Каквито и последващи изводи конкретно за България да бъдат правени, всички те най-обезателно трябва да бъдат пречупвани през нужната глобална призма. А каква е глобалната ситуация днес?
.
Накратко - днес, постепенно и все още относително трудно доловимо, света се е насочил към поредния си цикъл на изостряне на военното напрежение, на въоръжаване и превъоръжаване и на масирани разузнавателни и други военни операции. Този цикъл ще бъде съчетан с прогресиращо лишаване от всевъзможни права на обществените маси по цял свят. Това ще се случва дори и в държави с вековни традиции около защитата на масовите права и свободи (примерно - държави като Франция).
.
Проблемът с политическото и военно напрежение и с правата и свободите може да бъде описан много подобно на начина, по който са представяни търсенето и предлагането в икономиката. В рамките на координатна система, при която едната координата да е времето, а другата координата - подходящ числов измерител, - политическото и военно напрежение от една страна и правата и свободите от друга страна могат да бъдат представени като криви, точно както са представяни като криви и търсенето и предлагането в икономиката.
.
Пак по аналогия с икономиката, в световните политически процеси се наблюдава един вид цикличност, много сходна с циклите на подем и спад (добре известните икономически кризи) на реалния БВП (брутен вътрешен продукт или всички стоки и услуги, които са произведени в границите на една държава в рамките на определен период от време - обикновено в рамките на година). Глобалната политическа цикличност, която може да се открои в днешния свят и която се отразява по един или по друг начин на всяка днешна държава без изключение, представлява цикличност на периодично изостряне на взаимоотношенията между два или повече глобални субекта (предимно държави, но и недържавни образувания като терористичните организации, разнообразни влиятелни образувания на международния и местен - при по-влиятелните в глобален план държави - капитал и други). Кулминацията на този процес понякога достига до световните войни (засега две "горещи", една Студена и една тайна - на управленията на почти всички днешни държави срещу правата и свободите на мнозинството от собствените им граждани, която тайна война протича с всички сили в момента).
.
Продължава в "Каква трябваше да бъде истинската политология - 2".