11.11.10

Бюджет 2011 - ПРОВАЛ!!!

Нека да започна с рационалния елемент в Бюджет 2011. Единственият рационален елемент! Това са занижените очаквания в приходната част на бюджета. При крещящо надценения ръст на БВП от 3,6 % за 2011 година и при умишленото нежелание на правителството да "изсветли" несимволичен дял от "сивата" икономика у нас, подобно видимо занижаване на средствата, които ще постъпят в хазната през 2011 година, е просто задължително! Тази застраховка е единственото смислено нещо в дянковия бюджет. Всичко останало може да се очертае с единствената дума - ПРОВАЛ!
.
Макар винаги да съществува риск за драматичен обрат в обстановката, който обрат да провали и най-сигурната наглед, когато е правена, прогноза - аз ще рискувам и ще направя една много категорична прогноза. АЗ ПРОГНОЗИРАМ, ЧЕ БЮДЖЕТ 2011 С ПЪЛНА СИГУРНОСТ НЯМА ДА ПОСТИГНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ В НЕГО РЕАЛЕН ГОДИШЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ОТ 3,6 ПРОЦЕНТА!
.
Дянковият Бюджет 2011 е като змия, която е захапала собствената си опашка. От една страна, бюджетът уж разчитал и на повишаване на вътрешното потребление, освен на повишаване на износа. Но, едновременно с това, Дянков специално поразява вътрешното потребление, като оставя заплатите и пенсиите (единственото средство за потребление на масовия потребител в България) да бъдат подядени (за пореден път, както през 2010 година) от инфлацията. Това е стъпка, която безспорно обслужва интересите на развитите чуждестранни икономики и която потиска средния и дребния бизнес, а най-вече - българския потребител, в полза на големите икономически групировки (основно - чуждестранните големи икономически групировки, защото България реално не разполага с истински едър бизнес на световно равнище и никога няма да разполага с такъв, докато икономиката ни се управлява от хора като Борисов, Дянков и Трайков).
.
С успокояването на бизнеса и на потребителите у нас, след като западно-европейските икономики (за разлика от българската) вече излязоха от икономическата криза, потреблението в България неминуемо ще се посъживи. Но със сигурност то няма да постигне пълния си потенциал, заради намаляването от Борисов, Дянков и Трайков на заплатите и на пенсиите на масовия потребител, чрез инфлацията. Това със сигурност няма да позволи реален икономически ръст от 3,6 % през 2011 година. Независимо с колко би скочил износът и независимо колко голям дял от потреблението отпреди кризата (но само дял, част от това потребление отпреди кризата) би се възстановил през 2011 година. Икономиката ни може и да излезе с положителен ръст на БВП през 2011 година (със сигурност - по-малък от 3,6 %), но това ще стане въпреки управлението на ГЕРБ, а не благодарение на него.
.
И така, най-ясно се вижда още отсега, че бюджет 2011 ще бъде сигурен провал. И стои следният въпрос: Ще гарантира ли Борисов постигането на реален икономически растеж от 3,6 % през 2011 година с оставката на кабинета си, ако този растеж не бъде постигнат? Твърде много права ми бяха отнети и се планира отнемането на още повече такива в бъдеще, за да им се размине просто така поредния провал на тези некадърници във властта!