17.7.10

ШИСТОВ ГАЗ ИЛИ ЗЕМЕДЕЛИЕ

Напоследък, предимно във връзка с преговорите между България и Русия относно газовите проекти и относно цените на газта у нас, американският посланик Джеймс Уорлик засили своята активност. Освен не най-уместните за чуждодържавно лице изказвания, посланикът на САЩ у нас предприе и една по принцип положителна и добра инициатива за стимулиране на проучванията за добив на шистов газ от американски компании на българска територия.
.
По принцип, инициативата за стимулиране на добива на шистов газ у нас изцяло за сметка на проучващите компании е добра и активността на Уорлик от тази гледна точка би могла да получи единствено адмирации и благодарност. За съжаление, най-доброто решение би било българските власти да отклонят предложението. Причината се корени в твърде голямата вреда за екологията, включително и за човешките жизнени условия, нанасяна от актуалната технология за добив на шистов газ. Актуалната технология употребява вода с химикали, които лесно преминават в подпочвените води и в другите естествени водопреносни източници. С това се нанася вреда не само на естествената флора и фауна в сондирания район, но се уврежда и земеделието и дори се отравя и става негодна за употреба питейната вода в чешмите на живущите в района на добива. Тези факти не представляват тайна, като неблагоприятните за екологията и за живота на хората ефекти от добива на шистов газ са дори филмирани.
.
За разлика от САЩ, България не е държава с голяма територия, та да може хората от засегнатите райони лесно да бъдат преселени на друго, безопасно място. Също, нашата страна се води за земеделска държава с плодородни почви, макар от "демократичните" промени-насам земеделието ни да е стриктно унищожавано от управляващите (става дума за фрагментацията и като следствие от това и за неконкурентоспособността на българското селско стопанство, както и за непрекъснатото застрояване на плодородни земеделски земи, на плажове и други, което не след дълго ще превърне страната ни в бетонна плоча без почти никаква природа). Потенциалните находища на шистов газ на българска територия са доста символични по размер, докато еко-вредите от допускането на подобна икономическа дейност у нас ще бъдат несъразмерно големи. Цените, които българската природа ще трябва да плати, ще бъдат несъизмеримо високи на фона на скромните добиви на суровината.
.
Има нещо друго, с което американският посланик Уорлик би могъл да бъде още по-полезен за намаляването на българската зависимост въобще от газ и от други изкопаеми горива. Това би била една инициатива на посланика, една или повече американски автомобилостроителни компании да дойдат в България и да уговорят с българските власти изграждането на собствен или на съвместен автомобилен завод. Но завод конкретно за електромобили, които да бъдат пласирани по цяла Европа. (За втори подобен завод за електромобили на българска територия биха могли да бъдат поканени и японски компании като Тойота, Хонда, Нисан и други).
.
Само преминаването на все по-големи дялове от българската икономика от газ и нефт към електроенергия би успяло реално да намали зависимостта на нашата страна от вносни енергоносители. Защото, както е добре известно, България не разполага с почти никакви газови и нефтени находища, но би могла сама да си произвежда електроенергията. Е! За да сме по-точни - бихме могли сами да си произвеждаме електроенергията, ако не бяхме управлявани от стратегически джуджета като Трайков и Дянков, а и като Борисов, заради поддръжката на последния за ония двамата!
.
България можеше да направи и друго, освен да чака хора като американския посланик да `и вършат работата. Нашата страна можеше да формулира дългосрочна национална икономическа стратегия за стимулиране на замяната на изкопаемите горива с електроенергия навсякъде, където това е възможно. Тази национална стратегия можеше да включва и освобождаване от данъци за до пет години на значителните (над определена стойност) инвестиции в отговарящи на стратегията области (такива области като електромобилостроенето).
.
Естествено, останалите данъци трябваше да са по-високи от актуалните заради бюджетната криза, в която се намираме. Само че, "великият финансов експерт" Дянков е решил (заедно с Борисов, с Трайков и с "десните"), че данъците в България трябва да са вторите, та и първите най-ниски в цяла Европа, въпреки че почти няма държавна и обществена дейност, която да не се тресе от недостиг на финансови средства. Много ми е интересно, след като България е с вторите най-ниски данъци в Европа, че и с вторите най-изгодни лихвени условия в Европа, както се хвали Дянков - къде е при това положение вторият най-висок реален годишен ръст на БВП в Европа?! Изглежда Дянков и Трайков са забравили ръста на икономиката някъде по пътя към най-ниските данъци!
.
Само да уточня, че ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП или стойността на всички стоки и услуги, произведени в границите на България в рамките на година) представлява единствения значим измерител на успеха на която и да било държавна икономическа политика. Всички останали самохвалства са празни приказки.