3.8.09

Стари мафиотски практики на нов глас или - и тия са като ония!

Характерно за организираните престъпни групи (популярно наричани "мафии") е това, че се опитват (и често успяват с помощта на насилието) да извличат облаги и доходи за себе си посредством безпринципни и почти винаги незаконни практики. Например, успели сте да си развиете успешен дребен бизнес, но не сте в състояние да ангажирате ефективна лична охрана на икономическата си дейност. Държавата не осъществява ефективно противодействие на организираната престъпност. В един хубав момент пристигат двама-трима внушителни "търговци", които ви предлагат да ви охраняват или пък да ви застраховат срещу евентуални проблеми. Ако отхвърлите предложението им - съвсем скоро, почти чудодейно, въпреки продължителното спокойствие до момента, започват до ви връхлитат разнообразни проблеми. Тези проблеми са много неприятни. Свързани са с несимволични разходи и дори с опасност за живота ви (вашия и на вашите близки). Проблемите спират едва, когато се принудите все пак да приемете офертата на внушителните "търговци" (офертата, между другото, вече е поскъпнала осезаемо в сравнение с началното предложение).
.
Докато типичната организирана престъпност (мафията) разграбва посредством безпринципни и почти винаги незаконни практики, съществува в нашата (и не само в нашата) държава и една друга, по-особена форма. Тази форма разграбва посредством безпринципни и почти винаги ... узаконени практики. Тук се имат предвид "дупките" в законодателството и изменянето на законите във форма, която узаконява грабежите и други непочтени, дори престъпни дела. Тази по-различна от типичната престъпност би могла да се нарече ДЪРЖАВНА ПРЕСТЪПНОСТ, макар реално да не иде реч за официално дефинирана престъпност. Защото разграбването при ДП (държавната престъпност) най-често не нарушава законите (узаконено е). За да не бъда голословен, веднага ще побързам да представя и един-два примера за най-ярки и недвусмислени изяви на държавната престъпност. Примери, които всеки може да забележи лесно и без най-малка капка на съмнение, защото всичко протича най-открито и демонстративно.
.
Пример едно: Най-законна липса на социално подпомагане за безработните. Макар болшинството от нас до такава степен да са привикнали с тази фрапантна липса на справедливост и на прагматизъм, че считат отсъствието на реално социално подпомагане на безработните за нещо съвсем естествено ("който не работи - не трябва да яде"), в действителност нещата не са чак толкова прости. Липсата на реално социално подпомагане за безработните не само принуждава хора, неспособни да започнат работа (или пък упорито избягвани от работодателите), да преживяват практически като животни, да ровят по отпадъците или в по-добрия случай - да просят. Този варварски управленски акт също склонява към преход от легалната към криминалната сфера. С други думи - официалната власт на държавата ни най-неприкрито и легализирано стимулира и генерира дребна криминална престъпност. А както добре знаем - крачката от дребната престъпност към организираната такава е съвсем малка.
.
Освен до генерирането на дребна криминална престъпност и до набавянето на нови попълнения за организираната такава, най-безжалостният и смъртоносен, най-умишлен и съвсем съзнателен отказ на управляващите да изградят реална система за социално подпомагане на действително нуждаещите се води и до самоубийства. Самоубийства на хора, които са буквално разпънати на стената на глада и на безизходицата. Самоубийства, които най-спокойно биха могли да се приемат и за убийства. Убийства не с хладно или с огнестрелно оръжие. Не! Убийства с "кадифени ръкавици". Убийства чрез закони! Убийства, които ще тегнат на съвестта на онези във властта. На Министър-Председатели, на Министри, на Президенти, на псевдо-народните представители. На минали, на настоящи, а сигурно и на бъдещите. Разбира се, убийствата чрез закона ще тегнат на съвестта на всички споменати само в случай, че въпросните въобще имат съвест!
.
Ако някой се съмнява в правотата ми - нека се замислим малко. Да си представим, че сме от хората, които законът определя като работоспособни. Но произхождаме от мизерстващо семейство (нека да е ромско например), където образованието не се цени, защото се счита, че прехраната трябва да се изкарва от най-ранна възраст (да речем - чрез просия, чрез ровене в отпадъците, чрез събиране на метали и на други вторични суровини, чрез джебчийство). Бидейки още от самото начало на живота си в подобна среда, с подобни традиции и представи У ВСИЧКИ около нас, ние НЕ МОЖЕМ, НЯМА КАК да мислим много по-различно от това, което сме наблюдавали и което са ни втълпявали родители и околни през целия ни съзнателен живот. То е все едно, някой чужденец с коренно различни представи и начин на живот от нашите да иска от нас, българите, изведнъж, за година и дори за по-малко, да се откажем от целия си роден манталитет и виждания, от начина си на живот, който начин на живот си е бил такъв в продължение на много-много поколения. Да се откажем от всичко това и да заживеем по неговия начин. По неговите представи и по неговите виждания. Подобно нещо няма как да се случи, нали? Поне - няма как да се случи лесно и бързо! Поколения са трябвали да се формират едни обичаи и народност или етнос и поколения трябват тези обичаи, народност или етнос да се променят.
.

Ако, за добро или за лошо, аз съм роден и цялото ми детство е преминало в семейство на просяци, на клошари, на необразовани, на джебчии - НЯМА НАЧИН (освен при много внимателна и отлично структурирана намеса "отвън", най-вече от страна на държавата) аз да мисля и да живея много по-различно. Изключения може да има и има, но тези изключения ВИНАГИ потвърждават правилото. Дълбока промяна - както на традиции, така и в начин на живот - може да настъпи единствено при осъществяването на всеобхватна, едновременно подпомагаща, образоваща, подтикваща без да застрашава живота, най-внимателно обмислена и много продължителна интеграционна политика. Политика, която да не отрича правото на съществуване и да не разчита ЕДИНСТВЕНО на насилието. Пък било то и институционално насилие - да оставяш някого изцяло на произвола, само защото не можеш да го накараш бързо да направи това, което искаш от него. И не просто да го оставяш на произвола, ами да го поставяш в условия, в които няма как да преживее, ако не изпълни точно това, което ти искаш или ако не се хване за оръжието като алтернатива.
.

За интегрирането на различните и най-вече на тези, които са се научили да преживяват по начини, които мнозинството не одобрява, може да свърши някаква работа само политика, която да изисква, но която и да ДАВА. Защото алтернативата на подобна политика са етническите конфликти, следвани от разцепване или пък от откровена диктатура.
.

Още един пример за ДЪРЖАВНА ПРЕСТЪПНОСТ. Пример за съставяне на законите с цел - ограбване. Това е ситуацията около топлофикационните дружества в България. Обикновено, когато някой ползва чужда собственост, този някой плаща на собственика, за да ползва собствеността му. Да кажем - плаща наем.
.

В България, топлофикационните дружества ползват собствеността на хора, които не потребяват услугите им. Ползват тази собственост, но без да плащат наем. Обратното! Собствениците на жилищата, през които преминават тръби на топлофикациите, но които собственици не ползват нито отоплението, нито топлата вода на дружествата (има и такива хора), плащат на топлофикациите "привилегията", последните да използват имота на същите тези собственици, за да обслужват останалите си клиенти и да печелят от тях! Наглост! Но наглост, за която самите топлофикации нямат непосредствена вина. Тази грабителска система е закрепена със закон. И са я направили такава управляващите. ДЪРЖАВНА ПРЕСТЪПНОСТ!
.

Издевателствата над хората чрез топлофикационните "услуги" не приключват с гореописаното. Управляващите много искат да приватизират топлофикациите. По този начин действителната отговорност за управленските грабителски практики чрез парно и топла вода би могла да бъде укривана малко по-лесно. Когато има частен собственик, който да издевателства над клиентите си, вместо това да прави непосредствено държавата, както е сега - в ситуацията с частния собственик държавата много по-лесно би могла да се оправдае пред неосведомените и да си "измие ръцете" с частника. Колцина биха се досетили, че ако съществува някаква недобросъвестна, деформирана икономическа практика - съществуването на тази практика е възможно преди всичко чрез преднамерено бездействие на държавната власт?
.

Още преди приватизирането на топлофикационните дружества, управляващите са измислили непазарната (и още по-недемократична) практика, от топлофикационни услуги да бъдат лишавани не единствено недобросъвестните платци, ами да бъдат лишавани и цели сгради. Да бъде преустановявана услугата и за некоректни, и за коректни потребители наедно! По думите на "демократичните" ни управляващи, така щели да се "дисциплинират" некоректните потребители на топлофикационните услуги!
.

Значи, ако някой старец, чиято пенсия не стига и за храна, камо ли за ток, за лекарства и за други жизненоважни консумативи, не може да си позволи да погасява сметките на топлофикациите за парно и за топла вода, а едновременно с това не може и да се откаже най-коректно, лесно и евтино от въпросните парно и топла вода, поради което сметките му са станали неизплатими - значи тогава този старец е виновен! И заради една трета или повече такива пенсионери в някой блок, останалите коректни платци на топлофикационните услуги също ще бъдат оставени без парно и без топла вода?! Няма възможност за бърз, безпрепятствен и окончателен отказ от услугата, няма помощи за възрастни хора, които не могат да се справят със сметките... Няма нищо друго, освен безжалостен и безогледен грабеж!
.

И? Какво трябва да направят некоректните старци и останалите коректни платци в блока? Старците да си продадат имота, за да се издължат на топлофикациите ли? Живущите в лишената от услуги сграда да се избият помежду си ли? Коректните платци да плащат сметките и на некоректните ли? Или цялата сграда вкупом да се откаже от всякакви топлофикационни услуги и повече да не се занимава с тази държавна мафия?
.
За всичко това си има отдавна създадени дефиниции: ПРИНУДИТЕЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ! ОГРАБВАНЕ! МАФИЯ! ДЪРЖАВНА ПРЕСТЪПНОСТ! Що се отнася до управляващите, нека преди да започнат да тормозят с недемократични, да не кажем с откровено престъпни практики потребителите на едни или други услуги (практики, които управляващите наричат "дисциплиниране") - нека първо да вземат да си оправят собствените бакии! На първо място - да осигурят безпрепятствен отказ от топлофикационни услуги на всеки, желаещ това. Не може да ми се държи сметка за неплатено парно и топла вода при условие, че не ми е предоставена възможност най-коректно да се откажа от услугата в първия момент, в който не съм в състояние да изплащам сметките, които постъпват! Дори и да не съм некоректен платец, ако аз искам да се отоплявам по начин, различен от парно и ако искам да ползвам бойлер на електроенергия за затопляне на водата в чешмата си - ТРЯБВА да разполагам с възможност бързо, лесно и удобно да преустановя топлофикационната услуга. Освен това, приключването на договорните ми взаимоотношения с доставчиците на топлофикационната услуга трябва да води и до преустановяването на каквито и да било нови сметки. Няма такси "мощност", няма каквито и да било други фалшиви измишльотини за източване на потребителите. Единственият ми финансов ангажимент след преустановяването на всички топлофикационни услуги без изключение трябва да бъде изплащането на задълженията ми до преустановяването на услугата, ако въобще имам такива задължения.
.
На второ място - не може хора да бъдат просто така оставяни на произвола. Не само в случая с топлофикационните услуги, ами в областта на социалната политика като цяло. Данъците не се вземат само, за да могат управляващите да си ги раздават на себе си и на който друг им харесва на тях самите. Социалната ангажираност на държавата към нуждаещите се е неотделима функция, ако иде реч за цивилизовано общество и катастрофалната липса на всякаква реална социална политика в България е меко казано осъдителна. Да не говорим, че това води страната към непознати дъна на морален и реален упадък.
.
Понеже на този етап няма никакви изгледи държавата да си изпълни ангажиментите към нуждаещите се - аз, съвсем не отскоро, заявих желанието си да бъда освободен, най-законно, от плащането на ВСЯКАКВИ данъци и осигуровки. И понеже не виждам управляващите да се съобразяват с желанието ми - явно ще ми се наложи да стана по-радикален (макар и без да нарушавам закона) в действията си. Който иска, може да ме подкрепи с подходящ коментар под материала "НЕБЕ БЕЗ ИЗЛИШНИ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ".
.
(Този текст е завършен окончателно на 30.09.2010 година.)