29.11.10

Политическите кръгове по света - държава в "държавите"!

Ако разни наивници все още считат, че политическите класи в цял свят (и в България, естествено!) по цял ден и по цяла нощ болеят, как да обслужат възможно най-пълноценно и най-демократично интересите на обществата си - по-трезвомислещите от тези наивници могат да се позамислят много сериозно след последните събития, които наблюдаваме. И някои от тези наивници дори би могло да влязат в час!
.
За пореден път сайтът WikiLeaks показва на цял свят, какво точно означава истинска журналистика. И също за пореден път, засегнатите от "осветяването" привидни врагове на политическата сцена демонстрират пълно единство срещу демокрацията (срещу пълноценното осведомяване, включително на собствените си общества, как точно протичат реалните политически процеси и че публичната привидност няма абсолютно нищо общо с тайната реалност).
.
Поздравявам фанатичните наивници и слепци с шанса, истинската журналистика, в лицето на WikiLeaks, да им отвори очите, каква е действителността и как наивността и глупостта им позволява да се формира скрита, но най-реална световна държава на управляващите на всички публични (и видимо - само привидни), официални "държави". Как всеобщата апатия и фанатична глупост превръща официалните "държави" в инструменти за защита на частните интереси на действителната държава на световните тесни кръгове от овластени.