8.10.10

Айде да приключваме с това, а!

Започна да ми писва от това ту съгласие на управляващите, ту не - било с исканията на работодателите, след това с исканията на синдикатите, след това пак с исканията на работодателите, след това пак на синдикатите... И така до безкрай, без проблемът да бъде разрешен веднъж и завинаги. Какво ще кажат всички - да приключваме вече с това?
.
Нека да стане ясно едно нещо! Не съм съгласен с никакви увеличения нито на пенсионни възрасти, нито на пенсионни стажове, когато и да било! И пенсионната възраст, и пенсионният стаж трябва да започнат да падат, като възрастта не трябва да надхвърля 55 години. Тове е биологично ограничение и никой властник не може да изкомандва природата - да ни направи млади и трудоспособни до произволна цифра, която бюджет или каквато и да било друга човешка плановка предвижда. Ако се планува увеличаване, вместо намаляване на пенсионната възраст и стаж КОГАТО И ДА БИЛО - аз вече съм заявил моето изискване към управляващите в тази (и не само в тази) връзка. Направил съм това в моя материал "НЕБЕ БЕЗ ИЗЛИШНИ ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ". Не смятам да плащам за нещо, което най-вероятно няма да доживея, както и за други подобни неща, от парите за които няма да получа нищо през целия си живот. Това е!
.
Също - не съм само аз, който застъпва тези позиции. Дори може да сме мнозинство, при това - доста голямо! Само трябва да има някой, който да си свърши работата и да провери!
.
Разрешението на този проблем е много просто и се нарича РЕФЕРЕНДУМ! След като разни по-тесни кръгове (правителство, работодатели и синдикати) не могат да разрешат проблема по начин, който да зачита интересите на всички - да се представят двата варианта (правителствено-работодателския и синдикалния) пред обществеността и всички ние, от чието име се представят различните варианти до сега, да решим чрез референдум - дали искаме да се увеличават пенсионните осигуровки и да се намаляват пенсионната възраст и стажа или искаме да се намаляват осигуровките и да се увеличават възрастта и стажа. В настоящата ситуация, това е единствения демократичен вариант, да се разреши най-накрая този въпрос. Разрешение, което отдавна трябваше да е довело до яснота по темата и вече да се действа съобразно него.
.
И като стана дума, че работодателите щели да ни намаляват заплатите, ако се приеме увеличаването на пенсионните осигуровки, то ако пък се приеме осигуровките да не се увеличават - правителството трябва да увеличи минималната заплата до средноевропейското равнище. Или поне с трийсетина процента, ако не до средноевропейското равнище.