10.10.10

НАЧАЛОТО НА ТЪРСЕНЕТО В ПОЛИТИКАТА

Вече от десетилетия, ако не и от столетия, властниците (днес - политици) у нас, както и по цял свят, обещават по-добър живот за всички ни, сигурност, справедливост и прочие и прочие... Всичките им обещания обаче в своята пълнота и съвкупност не са били реализирани нито веднъж до сега в познатата история (за непознатата - не зная, защото не познавам тази история).
.
Поради всичко това реших, да потърся за себе си причините, животът на всички ни да не става по-добър (въпреки постоянните уверения на политиците, че това ще стане когато дойдат на власт, ако са в опозиция или пък че вече е станало, ако са на власт). Обяснимо и неизбежно, както се е случвало и с други преди мен, стигнах до извода, че търсенето на причините за лошия ни начин на живот трябва да бъде както търсене в нас самите, така и търсене в политиката. За пореден път и аз като мнозина други осъзнах, че всичко добро и всичко лошо, което ни се случва - както сега, така и в миналото ни, - произхожда не само от собствените ни действия и бездействия, но и от политиците (или, казано и по друг начин - от овластените). Търсенето ми тук е насочено точно към политическата и към собствената ни съпричастност към влошаването на живота ни и на сигурността ни като цяло. Както и към намирането на изход от тежката и ту по-бързо, ту по-бавно, но винаги само влошаваща се за нас ситуация.
.
Освен, че всеки ще може да чете и да коментира тук съвсем безплатно, също няма да поставям ограничения за обема и начина на употреба на текстовете ми от всички останали без изключение. Всеки може да използва написаното от мен тук без ограничение, без да ме пита и предупреждава и както намери за най-добре. Е! Много бих се радвал, когато някой реши да се възползва - да споменава името ми като автор на представените в този блог текстове и идеи. Няма да се разсърдя, ако не бъда споменат по никакъв начин, но по-почтено би било оповестяването на името ми и на адреса на този блог да не бъде пропускано.
.
Успех за всички ни и Бог да е с нас, че тепърва ни чакат още по-тежки времена!